Интервю с Георги Малчев, лектор на бизнес конференцията в Плевен “Анатомия на бизнеса”

Георги притежава 20 години бизнес и маркетинг опит – като журналист, управленски консултант, мениджър във фирма за корпоративни финанси, оперативен директор, директор бизнес развитие и член на СД на холдинги за услуги и инвестиции, съдружник в стартиращи компании. В момента Георги е

Интервю със Стефан Данчев – лектор на ‘Анатомия на Бизнес’ град Плевен

Разкажете ни накратко за себе си. Огромно предизвикателство за мен е да разкажа “накратко” за себе си, но нека се опитам.  Има няколко насоки, в които се развивам: 1.Изграждане и провеждане на обучения (търговски, технически, комуникационни умения). Някои от компаниите, за

Интервю с Натанаил Стефанов

Разкажете ни накратко за себе си. Обичам България и съм се е посветил да работя за икономическото, социално и духовно благополучие на страната ни. Интересувам се активно от предприемачество (социално и комерсиално), формално и неформално образование, наука, икономикa, бизнес, изкуство, култура и

Интервю с Темелко Дечев

Интервю с Темелко Дечев, лектор на Бизнес конференцията в Плевен Темелко Дечев е главен изпълнителен директор на Prosperamo. Компания, която помага на фирми и корпорации да се развиват, преодолявайки критични пропуски и да откриват скритите възможности за експанзия и растеж. Темелко е